edut ja työhyvinvointi

Edut ja työhyvinvointi

Noudatamme toiminnassamme Kesko-konsernin henkilöstöpolitiikkaa. Henkilökunnalla on käytettävänään myös Kesko-konsernin henkilöstöedut, joita ovat mm. ostoedut K-ryhmään kuuluviin liikkeisiin. Lisäksi toteutamme vuosittain vahvistettaviin mittareihin perustuvaa tulospalkkausta.

Sisäisellä koulutuksella tuemme työntekijöitämme itsensä kehittämisessä. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua K-ryhmän oman koulutusyhtiön, K-instituutin monipuolisiin valmennuksiin.

Tuemme henkilökuntamme vapaa-ajan toimintaa tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun. VTP järjestää kerran vuodessa henkilöstötilaisuuden koko henkilökunnalle ja yksiköittäin toteutetaan pienempimuotoisia työkykyä ylläpitäviä tapahtumia.

Työterveyshuolto keskittyy työkykyä ylläpitävään ja sairauksia ennalta ehkäisevään toimintaan.

Henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhön, esimiestoimintaan ja yhtiön toimintaan mitataan vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. VTP on hyvä ja vastuullinen työyhteisö, jossa työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti. VTP:ssä viihdytään hyvin ja henkilökunnan palvelusvuosien keskiarvo on  12 vuotta.