Palvelut ja tuotteet

Lakisääteinen kirjanpito

palkanlaskentapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme integroidun taloushallintojärjestelmän. Tiliotekirjanpitoa varten tarjoamme selainpohjaisen maksuliikennevälineen, jonka avulla kaikki pankkitapahtumat voidaan integroida kirjanpitoon. Tuotamme asiakkaillemme mm. kuukausittaiset päivä- ja pääkirjat, arvonlisäverolaskelmat, vuosittaiset tilinpäätökset liitetietoineen sekä tilinpäätökseen liittyvät analyysit.

Palkanlaskentapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme yhteistyökumppanimme, Keskon talouspalvelukeskuksen, kautta kaikki palkkahallintoon liittyvät palvelut.  Asiakkaan tulee vain ilmoittaa kuukausittain henkilöstönsä muutokset ja tehdyt työtunnit. Palkkahallinto laskee palkat, toimittaa tarvittavat raportit sekä maksaa palkat ja työnantajasuoritukset suoraan asiakkaan tililtä. Palkkatapahtumat siirtyvät liittymien välityksellä kirjanpitoon. Palkkalaskelmat toimitetaan palkansaajille NetPostin välityksellä. Palkkahallinto hoitaa myös kaikki tarvittavat työnantajailmoitukset, tilastoinnit ja raportoinnit. Palveluun voidaan liittää erilaisia työvuorosuunnittelun ohjelmistoja, jolloin tietojen välitys hoidetaan sähköisesti.

Välillinen ja välitön verotus

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä suoritamme yritys- ja henkilöverotukseen liittyvää verosuunnittelua. Laadimme vaihtoehtoiset laskelmat kokonaisverotuksen tasoista eri tulosvaihtoehdoin sekä esitykset optimaalisen voitonjaon suunnittelusta. Varsinaisen verosuunnittelun lisäksi laadimme yrityksen ja yritysomistajien veroilmoitukset. Tarkistamme myös verotuksen toteutumisen. Jos verotuksessa ilmenee poikkeamia, laadimme tarvittavat muutoshakemukset ja valitukset.

Yhtiöoikeuden palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme kattavat yhtiöoikeudelliset palvelut. Tämä pitää sisällään mm. yritysten perustamiseen, yritysmuodon muutokseen, sukupolven vaihdokseen, yrityskauppaan sekä yrityksen purkamiseen liittyvät toimeksiannot sekä niihin tarvittavat ilmoitusmenettelyt.

Raportointipalvelut

Asiakkaan sisäisen laskennan tarpeisiin teemme kuukausittain kausitulos- ja taselaskelman, joka voidaan tarvittaessa tuottaa yritystoiminnan eri tasoilta tarpeen mukaan. Laskennan seurantatasot voidaan valita myynti- ja käyttökatteesta tulokseen saakka. Kausilaskelmalle voidaan määrittää asiakkaan liiketoiminnan seurantaa tukevia jaksotus- ja laskentaperusteita.

Taloushallinnon koulutuspalvelut

Järjestämme asiakkaillemme koulutustilaisuuksia ajankohtaisista taloushallintoon liittyvistä asioista.

Muut erilliset toimeksiannot

Tarjoamme asiakkaiden taloushallinnon tarpeisiin useita erilaisia toimeksiantopalveluja joko valmiina palvelupakettina tai tuntityönä tehtävinä erillisinä, räätälöityinä toimeksiantoina.